Rättsområden

Vi har kompetens inom flera rättsområden

Vid sidan om brottmål så kan vi företräda våra klienter i en rad andra rättsområden.

byggarbetare

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett område där det finns många detaljerade regler som dessutom ständigt förändras. Preskriptionsfristerna är korta och det finns mycket krånglig formalia. Därför är det mycket viktigt att de rätta åtgärderna vidtas i tid. Vi har stor vana att hantera förhandlingar och tvister inom det arbetsrättsliga området och kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla regler och lagar.

Vårdnad och umgänge

Vi bistår även vid vårdnadstvister. Vid skilsmässa eller separation är det ofta svårt att komma överens om vem som ska få vårdnaden om barnet, var det ska bo och hur umgänget med föräldrarna ska se ut. Vi har lång erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan också hjälpa dig att söka rättsskydd eller rättshjälp.

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett område som kommit att aktualiseras under senare år med tanke på oroligheter i omvärlden. Fler söker sig till Sverige och migrationsrätt är det område som berör utländska och statslösa personers rätt att få stanna i vårt land.

Vi bistår med vår expertis och erfarenhet och kan hjälpa dig som enskild individ. Vi är engagerade och kan tack vare vår administration och juridiska expertis se till att du får bästa möjliga hjälp. Vi kan bistå såväl dig som söker uppehållstillstånd av skyddsskäl eller av familjeskäl, likväl som vi kan hjälpa dig som arbetsgivare och arbetstagare i mål gällande uppehållstillstånd genom arbete.

Du kan med största förtroende vända dig till oss och vara trygg med att du får bästa tänkbara juridiska hjälp och stöd inom frågor som rör migrationsrätt.

Personlig assistans

Vi är Sveriges ledande advokatbyrå inom området Personlig Assistans En position vi tillskansat oss genom vår unika spetskompetens och kompromisslösa kunskapskrav inom alla områden som rör denna juridiska gren. Vi har en omfattande processerfarenhet och vår expertis inom området personlig assistans och assistansersättning är välkänd.

Varje uppdrag behandlas unikt och beroende på storlek och omfattning så erbjuder vi antingen ett större team eller en enskild jurist som sköter det juridiska arbetet. Vi kan bistå med rådgivning såväl till företag som till privatpersoner inom branschen.

Är du i behov av initierad rådgivning inom området personlig assistans så är vi ditt självklara val. Varje assistansanordnare har ett omfattande regelverk, förordningar och föreskrifter att iaktta och vi bidrar gärna med vår expertis och rådgivning inom alla ärenden som berör området personlig assistans. Behöver du ett kvalificerat biträde att rådgöra med så har du kommit rätt.

Står du inför att börja driva en privat verksamhet enligt LLS så måste du ha tillstånd. Vi bistår och bidrar gärna med vår expertis inom alla frågor som rör din ansökan. Vår erfarenhet inom tillståndsplikt kan vara ovärderlig för dig som klient.

Socialrätt

Socialtjänstlagen utgör själva grunden för den verksamhet som Socialtjänsten bedriver; en lag som finns som en försäkring för den som inte själv kan tillgodose sina behov. Har du frågor som rör hemtjänst, dagverksamhet, avlösning, särskilt boende, ledsagning eller korttidsvistelse med mera så bistår vi dig gärna. Vi har lång erfarenhet inom området Socialrätt och vi garanterar dig som klient den absolut främsta rådgivningen.

Behöver du hjälp med att få ditt hem anpassat efter dina förutsättningar så kan du vända dig till oss för rådgivning, stöd och hjälp. Du kan ha rätt till bostadsanpassningsbidrag som kan användas för att ta bort trösklar, montera rullstolsramp, bredda dörrar, byta ut badkar mot dusch samt sänka köksbänkar, diskbänk och köksskåp. Allt som gör sin vardag enklare.

Vi hjälper dig gärna och bidrar med vår expertis och kunskap inom området så att bostadsanpassningsbidraget når dig. Vi garanterar våra klienter bästa möjliga framgång tack vare vår gedigna erfarenhet inom området.

Tvångsmål

Att vårdas enligt tvång är ett stort ingripande hos den enskilde individen. Därför ställs höga krav på juridisk kunnande, erfarenhet och gott omdöme hos den som anlitas som offentligt biträde vid tvångsmål som avhandlas i förvaltningsdomstol. Vi har god erfarenhet av att företräda barn/ungdomar, vårdnadshavare såväl som enskilda socialnämnder.

Tack vare vår gedigna kunskap om de processer som reglerar tvångsvården så kan vi bistå- och företräda dig. Oavsett vilken typ av tvångsmål det handlar om.

Vi har erfarenhet av allt från LVU (Lag om Vård av Unga) , LVM (Lag om Vård Av Missbrukare), LPT (Lag om Psykiatrisk Tvångsvård) och LRV (Lag om Rättspsykiatrisk Vård).

 

Vårt sätt att arbeta ger en nära relation med klienterna
För oss är varje klient och varje uppdrag unikt