En personlig och
engagerad advokatbyrå

Juridisk hjälp när du behöver det som mest

En personlig och
engagerad advokatbyrå

Juridisk hjälp när du behöver det som mest

Rutinerade brottmålsadvokater

Välkommen till en av Sverige mest välrenommerade advokatbyråer med brottmål som specialitet.

Är du misstänkt för brott, har du blivit utsatt för ett brott eller har du blivit kallad till polisen för förhör och behöver en kompetent och erfaren brottmålsadvokat vid din sida?

Kontakta oss så kan vi boka ett första möte och gå igenom ditt ärende. Vår stora erfarenhet av alla former av brott gör att vi kan erbjuda ett förstklassigt juridiskt stöd.

Specialister på straffrätt

Brottmål är ett av våra huvudområden och flera av våra advokater är rutinerade specialister på straffrätt. Våra brottmålsadvokater har erfarenhet av alla typer av brottmål och vi har resurserna som krävs för att kunna ge bästa möjliga biträde i domstol och vid kontakt med polisen. Behöver du en brottmålsadvokat – hör då av dig till oss.

Anlitar du oss så kommer vi finnas till hands och stötta dig igenom hela processen. Vi åtar oss uppdrag som såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Härvid kan du som enskild i regel begära specifik advokat.

domarklubba

Byrån för dig som är i behov av en erfaren brottmålsadvokat

Vi är en modern och mångfacetterad advokatbyrå med kvalitet och engagemang som främsta ledord. Varje uppdrag är unikt för oss, oavsett om det är litet eller stort, vilket typ av brott det handlar om eller om vi anlitas av en privatperson eller ett företag. Våra skickliga brottmålsadvokater och jurister är specialiserade på sina respektive rättsområden. Byrån präglas dessutom av en stor laganda och förmåga till samarbete. 

Vi har fokus på humanjuridiken och vår stora juridiska kompetens utgör i kombination med ett stort engagemang grunden för utförandet av våra anförtrodda uppdrag. Vårt personliga, professionella och resultatinriktade sätt att arbeta har resultaterat i många trogna och återkommande klienter.

Oavsett om du anser att du är skyldig eller inte så är det viktigt att du har en skicklig advokat vid din sida. Lyckas åklagaren bevisa din skuld bortom rimlig tvivel så blir istället påföljden en viktig fråga. Vi arbetar alltid hårt för att varje klient ska få en så fördelaktig påföljd som möjligt. 

Om vi har möjlighet att åta oss ett uppdrag så är vi med dig hela vägen från polisförhör och häktningsförhandling till huvudförhandling. Vid behov kan vi dessutom vidta egna utredningsåtgärder och begära in nya uppgifter från polisen. I de fall där vi inte har möjlighet att åta oss ett fall som brottmålsadvokat så kan vi rekommendera en skicklig och erfaren advokat från vårt breda kontaktnät.

Vi har kompetens inom många rättsområden

Letar du efter en brottmålsadvokat av högsta klass ska du vända dig till oss, men vi behärskar även fler rättsområden, exempelvis familjerätt, vårdnadstvister, socialrätt och arbetsrätt. Här kan du läsa mer om våra andra rättsområden.

En brottmålsadvokat är en advokat som arbetar med straffrätt.  I en brottmålsprocess kan en brottmålsadvokat ha flera olika roller. Rollen som försvarare är vad de flesta förknippar med en brottmålsadvokat. I dessa fall företräder vi en misstänkt/åtalad person i ett brottmål.

Vad räknas då som ett brottmål? Ett brott uppstår när någon begår en handling som är kriminaliserad enligt lag. När brottet ska upp i domstol kallas det brottmål. Ett vanligt missförstånd hos allmänheten är att ett brottmål alltid involverar våld av något slag, men så är det inte. Skattebrott och bedrägerier räknas exempelvis också som brottmål när de tas upp i rätten. Narkotikabrott, sexualbrott, mord, misshandel, människorov, stöld och rån, frihetsberövande och hot är några andra vanliga brottmålskategorier.

brottmålsadvokat

Hundraprocentigt engagemang för varje klient

En brottmålsadvokat kan ha flera olika roller i rättsprocessen. Den offentlige försvararen är den mest uppmärksammade. En offentlig försvarare utses av domstolen, vilket dock absolut inte betyder att denne företräder staten. En brottmålsadvokat har som offentlig försvarare rollen att med nit och omsorg företräda den brottsmisstänkte. Den misstänktes/åtalades intressen är alltid det primära för oss. Staten står för hela eller delar av försvarskostnaden vilket gör det billigare för dig.

Söker du en advokat som har stor erfarenhet och kunskap om brottmål? Hör av dig till oss – vi ställer alltid upp till hundra procent för våra klienter.

Vi tar även uppdrag som målsägandebiträde

Vi antar också uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I rollen som målsägandebiträde företräder vi brottsoffret genom att biträda åtalet, föra talan om skadestånd och vara ett stöd under förhör och rättegång. I rollen som särskild företrädare för barn är vi ett stöd för barn som utsatts för brott.

Vi kan även ta rollen som privat ombud, till exempel privat försvarare. Detta kan ske i fall när en misstänkt inte tilldelas ett ombud av staten. I dessa fall står klienten själv för kostnaden.

Vill du veta mer om brottmål så kan du läsa här.

Välkommen att kontakta oss om du är inblandad i ett rättsfall och behöver en kompetent och resultatinriktad brottmålsadvokat.

För oss är varje klient och varje uppdrag unikt