Brottmålsadvokat

Våra advokater står på din sida i rätten

Brottmål

Brottmål – en av våra juridiska specialiteter

CJ Advokatbyrå har flera erfarna och duktiga brottmålsadvokater med vana från mängder av rättsliga processer. Är du misstänkt för ett brott och behöver juridiskt stöd – kontakta då oss. Vi tar även uppdrag som målsägarbiträde till personer som har drabbats av ett brott.

Alla personer som är misstänkta för brott har rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en advokat. Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen. Om den tilltalade blir fälld så kan personen få betala tillbaka en viss del av advokatkostnaden. Hur stor summa det bli avgörs av hur den tilltalades ekonomiska situation ser ut.

handskakning

Vi står vid din sida i rätten

En brottsmisstänkt har alltid rätt att begära vilken advokat som man vill ha som försvarare. Är du misstänkt för ett brott? Välkommen att kontakta oss på CJ Advokatbyrå, vi kan hjälpa dig!

Man har dock inte rätt till en offentlig försvarare i alla lägen, exempelvis kan det handla en mindre trafikbrott där man anses kunna föra sin talan själv. Då har man dock rätt att anlita en privat försvarare som man betalar själv. En privat försvarare kan också anlitas om man vill byta offentlig försvarare men nekas detta av domstolen.

Även som målsägande är man ofta i en svår och utsatt situation och har behov av juridiskt ombud. Ett målsägandebiträde fungerar som stöd under förundersökningen och rättegången och kan dessutom hjälpa till i frågor som rör skadestånd och annat.

CJ Advokatbyrå åtar sig uppdrag både som försvarare och målsägarbiträde i brottmål.

Vad är ett brottmål?

Brott är en handling som kan straffas enligt lag. När ett brott har begåtts så är det polisens uppgift att utreda händelsen, genom förhör, brottsplatsundersökning, teknisk utredning med mera. Förundersökningen leds av antingen polisen eller åklagaren och är alltid belagd med sekretess.

Det är även polis eller åklagare som tar beslut om en eventuell förundersökning ska läggas ned. Anledningar till nedläggning kan vara att man inte får fram tillräckligt starka bevis för ett åtal eller om man saknar spaningsuppslag. När åklagaren beslutar sig för att åtala en person för brottet väntar en rättegång i tingsrätten. Domstolens uppgift i rättegången är att pröva om åklagaren med hjälp av förundersökningen kan bevisa att den åtalade har begått brottet.

Mindre allvarliga brott ger ofta strafföreläggande

Handlar det om ett mindre allvarligt brott så kan åklagaren istället besluta att utfärda ett strafföreläggande istället för åtal. Detta innebär att åklagaren bestämmer att den misstänkte ska betala böter, utan att det genomförs någon rättegång. För att det ska bli ett strafföreläggande måste dock den misstänkte ha erkänt brott. Trafikbrott, exempelvis fortkörning, är en typ av brott som ofta slutar med ett strafföreläggande.

Efter rättegångsförhandlingen, där båda sidor lägger fram bevisning och förhör hålls med mera, överlägger domarna. Varje domare har en röst och ingen utomstående har rätt att närvara vid överläggningen.

Domen grundas enbart på det som har framkommit under huvudförhandlingen. Domen meddelas i de flesta fall vid ett senare tillfälle, men i vissa fall kan den meddelas direkt efter överläggningen. Domen skickas dessutom alltid ut per post till de olika parterna i målet.

"Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål" Jonas von Heidenstam, advokat och delägare