Brottmålsadvokat

Våra advokater står på din sida i rätten

Rättsområden

Vi har kompetens inom flera rättsområden

Vid sidan om brottmål så kan vi företräda våra klienter i en rad andra rättsområden.

byggarbetare

Fastighetsrätt

Vi har lång prakisk erfarenhet av fastighetsrätt. Våra klienter inom fatsighetsrätt är privatpersoner, företag och föreningar främst i Sverige, men även i hela Europa.

Här är några av de frågor som vi ofta arbetar med inom fastighetsrätt:

  • Fel i fastigheter och bostadsrätter.
  • Skador på fastigheter, miljöskador.
  • Frågor som rör plan- och bygglagstiftning.
  • Bostadsrättsföreningar.
  • Byggentreprenader.
  • Lokalhyra.

 

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett område där det finns många detaljerade regler som dessutom ständigt förändras. Preskriptionsfristerna är korta och det finns mycket krånglig formalia. Därför är det mycket viktigt att de rätta åtgärderna vidtas i tid. Vi har stor vana att hantera förhandlingar och tvister inom det arbetsrättsliga området och kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla regler och lagar.

Vårdnad och umgänge

Vi bistår även vid vårdnadstvister. Vid skilsmässa eller separation är det ofta svårt att komma överens om vem som ska få vårdnaden om barnet, var det ska bo och hur umgänget med föräldrarna ska se ut. Vi har lång erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan också hjälpa dig att söka rättskydd eller rättshjälp.

 

Vårt sätt att arbeta ger en nära relation med klienterna