Brottmålsadvokat

Våra advokater står på din sida i rätten

Rättsområden

Vi har kompetens inom flera rättsområden

Vid sidan om brottmål så kan vi företräda våra klienter i en rad andra rättsområden.

byggarbetare

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett område där det finns många detaljerade regler som dessutom ständigt förändras. Preskriptionsfristerna är korta och det finns mycket krånlig formalia. Därför är det mycket viktigt att de rätta åtgärderna vidtas i tid. Vi har stor vana att hantera förhandlingar och tvister inom det arbetsrättsliga området och kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla regler och lagar.

Migrationsrätt

Vi har flerårig erfarenhet av att hjälpa enskilda personer i frågor som rör asyl- och migrationsrätt. Vår expertis inom detta område säkerställer att du alltid kan få bästa tänkbara hjälp. Vi bistår dig som söker uppehållstillstånd, oavsett om du gör det på grund av skyddsskäl eller familjeanknytning. Vi biträder även arbetstagare och arbetsgivare i mål som rör uppehållstillstånd genom arbete.

Personlig assistans

Vi har även en stor expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vår spetskompetens och kompromisslösa kunskapskrav rörande assistansbranschen gör oss till landets främsta advokatbyrå på området. Vi rådgiver både företag och privatpersoner inom branschen.

Socialrätt

Vi har stor erfarenhet av socialrätt och vår expertis och vårt stora sociala engagemang garanterar våra kunder den främsta rådgivningen och det bästa biträdet i en rad frågor: rätt till hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, särskilt boende med mera. Vi kan dessutom erbjuda rådgivning och biträde i frågor som rör bostadsanpassningsbidrag.

Tvångsmål

Vi anlitas även i olika typer av tvångsmål som avhandlar i förvaltningsdomstol. Du kan med stort förtroende vända dig till oss på CJ Advokatbyrå om du behöver hjälp i någon form av tvångsmål, vi har stor kunskaper om de olika processer som reglerar tvångsvården.

Vi bistår i frågor som rör:

  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

 

Vårdnad och umgänge

Vi bistår även vid vårdnadstvister. Vid skilsmässa eller separation är det ofta svårt att komma överens om vem som ska få vårdnaden om barnet, var det ska bo och hur umgänget med föräldrarna ska se ut. Vi har lång erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan också hjälpa dig att söka rättskydd eller rättshjälp.

"Vårt sätt att arbeta ger en nära relation med klienterna" Adam Grabavac, advokat och delägare