Brottmålsadvokat

Våra advokater står på din sida i rätten

Medarbetare

Andreas Joo

Advokat Andreas Joo innehar advokatbyrån Futurum. Han har lång erfarenhet av arbetsrättsliga, fastighetsrättsliga och skadeståndsrättsliga ärenden samt självklart även brottmål.

Andreas arbetar med sina rättsområden på daglig basis och anlitas som ombud i förhandlingar och skiljeförfaranden runt om i landet. Han biträder även med rådgivning och kontraktsskrivning och håller kurser och föredrag i företagssammanhang. Andreas Joo behärskar svenska och engelska.

Martin Orler

Biträdande jurist Martin Orler har stor erfarenhet av ett flertal rättsområden. Han är utbildad jurist vid Stockholms Universitet och har även studerat bland annat kriminologi och skiljemannarätt i Frankrike. Martin har tidigare drivit juristbyrå och företrätt privatpersoner och företag i tvistemål. Han har även stor tidigare erfarenhet av asylrätt och brottmål. Han åtar sig uppdrag inom ett brett antal områden inom offentlig rätt, civilrätt och brottmål. Martin behärskar svenska och engelska.
Personalstyrka med bred juridisk kompetens